Thư viện chủ đề

Duyệt qua các chủ đề tuyệt vời có sẵn cho Slidev tại đây.

Đọc thêm về cách sử dụng chủ đề, hoặc cách viết chủ đề của riêng bạn và chia sẻ với cộng đồng!

Chủ đề chính thức

Chủ đề cộng đồng

Dưới đây là các chủ đề được quản lý bởi cộng đồng.

Chủ đề khác

Tìm tất cả các chủ đề có sẵn trên NPM.