Recording

Slidev được tích hợp chế độ record và chế độ xem camera. Bạn có thể sử dụng chúng để ghi lại bản trình bày của mình một cách dễ dàng ở một nơi.

Xem Camera

Nhấn vào nút trong bảng điều hướng để hiển thị chế độ xem camera của bạn trong bản trình bày. Bạn có thể kéo để di chuyển nó và sử dụng trình xử lý ở góc dưới bên phải để thay đổi kích thước. Kích thước và vị trí sẽ tồn tại trong localStorage và do đó sẽ nhất quán qua nhiều lần làm mới, vì vậy không cần phải lo lắng về điều đó.

Recording

Nhấn vào nút trong bảng điều hướng sẽ xuất hiện hộp thoại cho bạn. Tại đây, bạn có thể chọn ghi lại máy ảnh được nhúng vào các slide của bạn hoặc tách chúng thành hai file video.

Tính năng này được cung cấp bởi RecordRTC and uses the WebRTC API.