Hỗ trợ trình soạn thảo

Vì Slidev đang sử dụng Markdown làm mục nhập nguồn, bạn có thể sử dụng BẤT KỲ trình soạn thảo nào bạn thích để viết nó.

Nếu bạn muốn một số quản lý hiệu quả cao cho các slide của mình, chúng tôi cung cấp các trình soạn thảo tích hợp cho bạn!

Trình soạn thảo tích hợp

Slidev đi kèm với trình soạn thảo tích hợp CodeMirror sẽ tải lại ngay lập tức và lưu các thay đổi vào file của bạn.

Click vào nút để mở.

VS Code Extension

Slidev
Visual Studio Marketplace Version   Visual Studio Marketplace Downloads

The VS Code extension cung cấp một số tính năng để giúp bạn tổ chức các slide của mình tốt hơn và có cái nhìn tổng quan nhanh về chúng.

Tính năng

  • Xem các slide trong panel bên cạnh
  • Chuyển đến các nút next / prev
  • Sắp xếp lại các slide
  • Đóng gói các khối slide
  • Chuyển đổi Markdown sang HTML