Đánh dấu

Slidev đi kèm với hai công cụ đánh dấu cú pháp để bạn lựa chọn:

Prism là một trong những công cụ đánh dấu cú pháp phổ biến nhất. Việc đánh dấu được thực hiện bằng cách thêm các lớp token vào code và nó được đánh dấu bằng cách sử dụng CSS. Bạn có thể duyệt qua chủ đề chính thức, hoặc tự tạo/tùy chỉnh một chủ đề rất dễ dàng bằng cách sử dụng prism-theme-vars.

Mặt khác, Shiki, à một công cụ đánh dấu cú pháp hỗ trợ ngữ pháp TextMate. Nó tạo ra các token có màu, vì vậy không cần thêm CSS. Vì nó có hỗ trợ ngữ pháp tuyệt vời, màu sắc được tạo ra rất chính xác, giống như những gì bạn sẽ thấy trong VS Code. Shiki cũng đi kèm với một loạt các chủ đề cài sẵn. Nhược điểm của Shiki là nó cũng yêu cầu các chủ đề TextMate (tương thích với chủ đề VS Code) để làm nổi bật, có thể khó tùy chỉnh hơn một chút.

Chủ đề slidev thường hỗ trợ cả Prism và Shiki, nhưng tùy thuộc vào chủ đề bạn đang sử dụng, nó có thể chỉ hỗ trợ một trong số chúng.

Khi bạn có sự lựa chọn, sự cân bằng về cơ bản là:

 • Prism để tùy chỉnh dễ dàng hơn
 • Shiki để đánh dấu chính xác hơn

Theo mặc định, Slidev sử dụng Prism. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách sửa đổi frontmatter của mình:

---
highlighter: shiki
---

Cấu hình Prism

Để định cấu hình Prism, bạn chỉ có thể nhập css chủ đề hoặc sử dụng prism-theme-vars để định cấu hình chủ đề cho cả chế độ sáng và tối. Tham khảo tài liệu của nó để biết thêm chi tiết.

Cấu hình Shiki

Môi trường: node
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy trên môi trường Node.js, bạn có thể có quyền truy cập vào API của Node.

Tạo file ./setup/shiki.ts với nội dung sau

/* ./setup/shiki.ts */
import { defineShikiSetup } from '@slidev/types'

export default defineShikiSetup(() => {
 return {
  theme: {
   dark: 'min-dark',
   light: 'min-light',
  },
 }
})

Tham khảo tài liệu của Shiki để biết các tên chủ đề có sẵn.

Hoặc nếu bạn muốn sử dụng chủ đề của riêng mình:

/* ./setup/shiki.ts */

import { defineShikiSetup } from '@slidev/types'

export default defineShikiSetup(async({ loadTheme }) => {
 return {
  theme: {
   dark: await loadTheme('path/to/theme.json')),
   light: await loadTheme('path/to/theme.json')),
  },
 }
})